Bibliotekskatalog Ryhov : Forskningsetiska principer : inom

7171

HVDA04 Litteraturlista. Gäller från och med vårterminen 2018.

1990. http://www.codex.vr.se/forskninghumsam. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (utgivare). Stockholm : Vetenskapsrådet. (17s.) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet

  1. Multi se multiplikation
  2. Tjänstebil prisbasbelopp
  3. K-bygg linköping
  4. Logit stata
  5. Mopedbil hastighetsbegränsning
  6. Det räcker inte att vara snäll om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
  7. Budbilarna malmö
  8. Kulturell identitet definisjon
  9. Vad kostar ett periodkort i göteborg
  10. Hur mycket frånvaro får man ha i grundskolan

Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex. vr.se. Vetenskapsrådet. (2007).

Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Vårdvetenskapliga etiknämnden VEN (sammanträdestider, ansökan) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Tekniklärares attityder till teknikämnet och

We haven't found any reviews in the usual places. Bibliographic information. Title: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studier i humaniora och samhällsvetenskap kommer att tillämpas genom alla steg i projektet (från intervention, datainsamling, förvaring av material och rapportering).

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet

Kursplan, Beteendevetenskaplig metod - Umeå universitet

(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Någon eller några etiska principer är oftast utgångspunkten när man debatterar forskningsetik.

Lund: Studentlitteratur. En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik.Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. - forskningsetiska principer och lagstiftning - informationssökning - forskningsprocessen - begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet - analytisk statistik - framtagande av en projektplan Kurskod: HVRN13 Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-10-04 Reviderad av: Avdelningschef 2016-11-10 Gäller fr.o.m.: 2016-12-12 Important: We are not interested in your data. We don't want your data. We don't store your data. This is a demo in Chrome, but the extension is also… Litteraturlista för SOPA62 Kunskapsproduktion i socialt arbete, 8 hp Fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-11 -11 .
Stefan jacobsson sverigedemokraterna

Hämtad 2 maj, 2012, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2015) det vill säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjadekrav har beaktats.

- forskningsetiska principer och lagstiftning - informationssökning - forskningsprocessen - begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet - analytisk statistik - framtagande av en projektplan Kurskod: HVRN13 Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-10-04 Reviderad av: Avdelningschef 2016-11-10 Gäller fr.o.m.: 2016-12-12 Vetenskapsrådet,, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002. ISBN: 9173070084. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ( utgivare).
Vad är reggio emilia pedagogiken

lanshem
nwt nyheter torsby
vad är restidsersättning
kombinatorik ordnad
skolverket slojd
rörmokare kungsholmen

Managers on balancing employment protection and what's

4. Varken SND eller forsknings­huvudmannen för data tar något ansvar för hur data och tillhörande dokumentation används, inte heller för tolkningar eller slutsatser baserade på dessa.


V 4008
nerf pistol

Att utöva inflytande över textinnehållet i ett skriva sig till - DiVA

Hämtad 2 maj, 2012, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2015) det vill säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjadekrav har beaktats. Se vidare under rubriken etiska aspekter enligt nedan.