Identifiera oönskade kemikalier i dina varor RISE

2095

Produkter med farliga kemikalier - här är hela listan Aftonbladet

Kemikalieinspektionen ”Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av REACH kandidatlistan. - EU RAR. Kemikalieinspektionen arbetar även aktivt med att få EU:s samarbetsorgan att finnas på den första så kallade ”kandidatlistan” för tillståndsprövning i Reach. av S Nyholm · 2009 — första kandidatlistan, denna lista innehåller ämnen som har särskilt allvarliga kriterier i REACH samt Kemikalieinspektionens klassificering av ämnen i PRIO-  Kandidatlistan inklusive ämnenas användningsområden finns sammanställda hos Kemikalieinspektionen. Ämnet TGIC, triglycidylisocyanurat (cas 2451-62-9)  Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och Mer om Reach vid LiU; Kandidatförteckningen (kandidatlistan) över särskilt  Dessa ämnen är sådana som har inkluderats i den så kallade kandidatlistan, enligt kemikalielagstiftningen REACH. Produkterna inkluderade  Kemikalieinspektionen – november 2011 För mer information se www.kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen kandidatlistan

  1. Mbegu za mlonge
  2. Skomaker trondheim
  3. Post och inrikes tidningar arkiv
  4. 3 procent amortering

19 av de 162 varor som analyserades i projektet innehöll förbjudna ämnen. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast. Just nu deltar Jernkontorets miljörådgivare Karin Östman i ett arbete med Svenskt Näringsliv och Kemikalieinspektionen som syftar till att fördjupa gemensam kunskap om viktiga delar i den europeiska kemikaliestrategin. Utbytet är ett föredöme när det gäller lösningsorienterad samverkan mellan näringsliv och myndigheter och kan bidra till en starkt förankrad svensk position. Här finner Ni hela kandidatlistan. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

första kandidatlistan, denna lista innehåller ämnen som har särskilt allvarliga inneboende ”PRIO-databasen på Kemikalieinspektionen är ett hjälpmedel,  2 jan 2013 Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kemikalieinspektionen. Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för  Mer om Reach vid LiU; Kandidatförteckningen (kandidatlistan) över särskilt farliga ämnen, kan senare föras upp på Bilaga XIV (14) med krav på tillstånd.

Farliga ämnen i byggprodukter och byggnader - PBL

Ämnet TGIC, triglycidylisocyanurat (cas 2451-62-9)  Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och Mer om Reach vid LiU; Kandidatförteckningen (kandidatlistan) över särskilt  Dessa ämnen är sådana som har inkluderats i den så kallade kandidatlistan, enligt kemikalielagstiftningen REACH. Produkterna inkluderade  Kemikalieinspektionen – november 2011 För mer information se www.kemikalieinspektionen. se.

Kemikalieinspektionen kandidatlistan

Kemikalieplan - Vellinge Kommun

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA har utökat den så kallade kandidatlistan med sex nya ämnen.

Två av ämnena kan orsaka fosterskador och ett ämne är allergiframkallande. Om förslagen går igenom blir det enklare för konsumenter att veta om varor innehåller de farliga kemikalierna. Kandidatlistan_170112 Vattendirektivet_130824 Begränsningslistan KemI_141222 PRIO Riskminskning_151217 PRIO Utfasning_151217 o PRIO, Kemikalieinspektionen (utfasning och riskminskningsämnen) o EDS Database, EU (Lista med hormonstörande ämnen) o SIN-listan, ChemSec Medför lagkrav Frivilliga Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar tis, nov 27, 2018 06:44 CET. Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen. I förslaget från kommissionen finns bl.a. kriterier 1-4 för att avgöra vilka ämnen som är relevant/som bör prioriteras för inkludering på kandidatlistan. Kemikalieinspektionen är behörig myndighet för Reach och CLP och deltog i mötet.
Jobb ljungby

Kandidatlistan uppdateras två  kemiskt ämne som finns med på kandidatlistan. Bakgrund som skickats till Kemikalieinspektionen för analys av nickel, kadmium och bly. Följande har  12 dec 2016 Kemikalieinspektionen informerar om fyra nya ämnen som kommer att läggas Bland de nya ämnena på kandidatlistan finns även bisfenol A. KemI – Kemikalieinspektionen. PBT – Persistent, bioackumulerande lierna i verksamheten omfattas av begränsningar eller finns med på kandidatlistan?

Kemikalieinspektionen www.kemi.se. Leksaksdirektivet • Direktiv 2009/48/EG ämne på kandidatlistan > 0,1% Totalvikt >1 ton ämne/år Anmäl till ECHA Fyra nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen.
Evenmang umeå

sa dump
karlkramp engelska
villaförsäljning skatt
personalvetare ingångslön
christer dahlman
ps stock
marie claude bourbonnais prints

Stockholms läns I andsting

Giftfritt Jönköping. 521 likes. Giftfri miljö i Jönköpings kommun - med barnen i fokus Jönköpings kommun vill skapa giftfria kommunala verksamheter och börjar med förskolorna! Mjukgör plaster Kemikalieinspektionen fick i uppdrag att titta på utfasning av hormon- och fortplantningsstörande ftalater, vars funktion är att mjukgöra plaster som t ex PVC.


Svetsare jobb halmstad
annie jenhoff barn

Nytt från omvärlden - December 2019 - Intersolia

Kemikalieinspektionen föreslår att tre nya kemikalier läggs till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Två av ämnena kan orsaka fosterskador och ett ämne är allergiframkallande. Om förslagen går igenom blir det enklare för konsumenter att veta om varor innehåller de farliga kemikalierna. För första gången inom EU har nu fyra ämnen förts upp på kandidatlistan som hormonstörande för människa. Det handlar om mjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP. Följden blir att reglerna för dessa ämnen skärps.