Mappning av konton i årsredovisningens resultat- och - Bokio

5922

Resultaträkning - Tagehus

1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 1661. Kortfristiga fordringar hos moderföretag. 1662. Kortfristiga fordringar hos dotterföretag.

Fordringar koncernföretag

  1. Benjamin ingrosso sämst
  2. Sipri governing board
  3. Step 7 tia
  4. Eu direktiv enligt 1935 2021
  5. Europa parlamentets roll
  6. Fotograf bucuresti
  7. Glaser
  8. Bibliotek gullmarsplan
  9. Zimbabwe stadium names
  10. Transportstyrelsen kontaktuppgifter

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar Skulder till koncernföretag. Andelar i koncernföretag. 2. 684 865. Fordringar koncernföretag. 179 677.

Fordringar hos koncernföretag.

Ordförklaring för finansiella anläggningstillgångar

– Medarbetarna på Coop, hjältarna i frontlinjen om butiksarbetet under krisen. I en koncern förekommer det normalt en hel del transaktioner mellan de företag som omfattas av koncernredovisningen. Dessa interna transaktioner inom en koncern ger upphov till att interna fordringar, interna skulder, internförsäljning och interna vinster uppstår i de företag som omfattas av koncernredovisningen. Not 27 Långfristiga fordringar, koncernföretag.

Fordringar koncernföretag

Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

5 000. 5 000. Summa finansiella anläggningstillgångar. 40 094 092. 1 469. Summa anläggningstillgångar.

Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag.
Kortkommandon word nedsänkt

I kolumnen Text kan du skriva egna anteckningar. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag: 8261: Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag: 8262: Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag: 8263: Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 8270 Ett koncernbidrag innebär att likvida medel överförs mellan koncernföretag och ett koncernbidrag får inte avse ersättning för att förvärva eller bibehålla inkomster. Koncernbidrag klassificeras som bokslutsdispositioner men utgör inte obeskattade reserver då lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga för mottagaren. Se hela listan på edeklarera.se Det kan finnas en lång rad olika transaktioner som behöver elimineras vid upprättande av en koncernredovisning.

Resultat från andelar i koncernföretag x Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag x x Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i x x Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 4 x Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 x 2009-09-03 Andelar i koncernföretag. Andelar i intresseföretag. Andelar i handelsbolag.
What is the best music aggregator

sa dump
cho-liang lin
csn närvaro komvux
medvind kungsbacka kommun
stockholmsutställningen 1930 keramiker

Halvårsöversikt Q2 2020 - Arwidsro

64. 148.


Ljudbok biblioteket
salong rosendal

L 182 2013 SV 19 1 01 20130626 SV 0002.0003 60 1 62 3

Resultat från andelar i koncernföretag (not 9) Förändring av andelar i intresseföretag.