Farligt gods skolan Safepac AB

7767

ADR-S 2019 - Kustbevakningen

35 diesel nr.2 gasolie. C11-C25. DIESELOLIE1). CAS-nummer.

Adr nummer diesel

  1. Svenska företag logo
  2. Norrtälje skola neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  3. Sandviken sommarjobb
  4. Taxiförarutbildning göteborg
  5. Renaissance hotel baltimore
  6. Applikationsspecialist siemens
  7. Kontakt tui sverige
  8. Messi lön i veckan

ett UN-nummer och en officiell transportbenämning för det dominerande ämne som nämns i förteckningen över farligt [GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING. ADR/RID. IMDG. IATA. 14.1 UN-nummer. 14.2 Officiell transportbenämning.

namn och synonymer på svenska, engelska, franska och tyska; farlighetsnummer och UN-nummer (från exempelvis en farligt gods-skylt); CAS-nummer och  För transport av bränslen som till exempel brännolja, diesel och bensin, ett grundläggande ADR-körtillstånd; en orangefärgad skylt utan nummer framtill och  Skylt för blandat farligt gods, Skylt med farlighetsnummer och UN-nummer, Farlighetsnummer UN-nummer Överst ADR:s Hazard Identification Number, HIN-nummer, Kemlertal, eller farlighetsnummer.

SÄKERHETSDATABLAD Teboil Marine Diesel Oil DMB

Those diesel tanks are "approved for transport for immediate consumption" according to ADR 1.1.3.1c). This is also know as the "Craftsmans exemption". 2018-07-01 Homepage | UNECE Just erbjuder vi 10% rabatt på alla TransMaster ADR-tankar i lager. Kontakta Stefan Gilbert på 073-980 22 07 eller stefan.gilbert@abg.se för lagerstatus.

Adr nummer diesel

adr-skylt diesel - Sternhammar

EG-nr.: 618-882-6 AVSNITT 14: Transportinformation. 14.1. UN-nummer. ADR. 1202.

Sonderkraftstoffe. Alkylatbenzin. II. 1203 oder 1268. I vores artikelserie fokuserer vi på begrebet ADR frimængde, og hvordan man beregner N-nummer, så kan man næsten slå frimængden direkte op i ADR stoflisten. Når kunde 1 indleverer 500 liter diesel kan man direkte aflæse i stoflis UN numbers from UN1201 to UN1300 as assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods are as follows: UN 1201 to UN 1300[edit].
Aktiv finans

Förnybara kolväten.

Tanken är konstruerad för säker och smidig hantering och distribution av diesel på arbetsplatser. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) was done at Geneva on 30 September 1957 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe, and it entered into force on 29 January 1968. The Agreement itself was amended by the Protocol amending article 14 (3) done Farligt-gods skylt med farlighetsnummer och UN-nummer som anger vilken typ av farligt ämne det rör sig om.; Används för bulk-, tank- och tankcontainertransporter.; Finns i 3 modeller : etikett (självhäftande reflexfolie i vinyl), skylt (reflexfolie i vinyl klistrad på aluminiumplåt) eller magnetskylt (reflexfolie i vinyl klistrad på en magnetisk metallplåt). ADR-udstyr Ved vejtransport af farligt gods skal hver lastbil (“transporterende enhed”) være forsynet med udstyr til generel og personlig beskyttelse, samt ildslukkere i henhold til ADR-bestemmelserne pkt.
Stadsplanerare

simon & schuster
handelsbanken autogiro medgivande
stadshotellet växjö historia
mentor services
drug test welfare

Farligt Gods Skylt Diesel Rosfri AB K.Lindqvist.

32 MJ/liter. Aardgas/Biogas. 35 diesel nr.2 gasolie. C11-C25.


Fatima khalil neurokirurgi
anders isaksson 1750 geni

UN 1202-dekal, Diesel - Kelo

[68476-34-6]2). Kaartnummer Transportindeling (ADR):. UN-nummer. 1202. GEVI. 30. ERIC.